Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2014

extraordinary-93
5974 9081 390
Reposted fromholymoly holymoly
extraordinary-93
6015 b19c 390
Reposted fromstolpstein stolpstein
extraordinary-93
Symptomem najgorszego upadku jest to, jeśli zaczynamy zazdrościć ludziom żyjącym złudzeniami.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni
extraordinary-93
6517 6efc 390
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
6552 441d 390
Reposted fromsquishi squishi
extraordinary-93
Podkochuję się w Tobie powoli ale za to systematycznie. Jest metoda w tym obłędzie.
— Witkiewicz, Listy do żony
Reposted fromrosalie rosalie
extraordinary-93
7116 29f2 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
extraordinary-93
7119 507e 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
extraordinary-93
7147 adab 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
extraordinary-93
7167 3df2 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

July 09 2014

extraordinary-93
6979 751b 390
Reposted fromchrystus chrystus
extraordinary-93
7018 eefa 390
Reposted frommsnobody msnobody
extraordinary-93
7166 d5f6 390
Reposted from404notfound 404notfound
extraordinary-93
7239 6d66 390
Reposted fromjenjen jenjen
extraordinary-93
7280 b719
Reposted frommystiquedust mystiquedust
extraordinary-93
4792 c3d0 390
Nic mi nie jest . 
Reposted fromGermanotta Germanotta viajakubzulczyk jakubzulczyk
extraordinary-93
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Żulczyk ♥
Reposted fromempathetic empathetic viajakubzulczyk jakubzulczyk

July 02 2014

extraordinary-93
4649 1ba9 390
oasis.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
extraordinary-93
Patrzycie i komentujecie. Mnie co najwyżej się nie uda, a wy zawsze będziecie stać w miejscu..
— kurwy
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
extraordinary-93
Dotykaj mnie tak delikatnie, jak zimą muska mnie słońce.
— teraz
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl